Welcome

Velkommen til Stonewater Zen Oslo!

Vi er Guro og Chris, som inviterer dere til en meditasjonsgruppe i Soto Zen tradisjonen.  Etter å ha flyttet til Norge fra Storbritannia for noen år siden (flyttet tilbake for Guros vedkommende) har vi startet opp denne gruppen for å hjelpe vår daglige praksis. Buddhist praksis er noe hver og en av oss må ta ansvaret for, men andres støtte i en "sangha" er viktig og verdifull. Det er mange former for buddhisme. Vi vil tilby muligheten til å utforske og praktisere en flere århundre gammel Soto Zen tradisjon slik den er utviklet i Stonewater Zen linjen, som vi har vært tilknyttet i lang tid.

På siden "Convernors and Teachers" kan du lese mer om vår bakgrunn og historien om Stonewater senteret i Liverpool og dens tilknytning til en større linje, White Plum Asangha, utgått fra Hakuy Taizan Maezumi Roshi og hans virke i Los Angeles på 70 tallet.  "First time" forklarer programmet for meditasjonen, som vi organiserer annenhver onsdag. Her forklarer vi også hvordan du kan få litt opplæring i meditasjon hvis du mener du trenger det.  "Place" og "Contact" er selvforklarende. 

Ta kontakt hvis du vil høre mer om gruppen og/eller ønsker å meditere med oss! Vi snakker både norsk og engelsk.

Welcome to Stonewater Zen Oslo!

We are Guro and Chris and invite you to join us in a meditation group in the Soto Zen tradition. Our aim in setting up this group was to both support our own practice and allow others to explore a form of Zen practice that comes from a tradition stretching back several hundrer years.  There are many forms of Buddhism and we aim to give an authentic experience of one particular Zen practice in the Soto Zen tradition. Though the practice of Buddhism is something that an individual must take personal responsibility for, it's helpful to have the support of others in the form of a 'Sangha'. If you would like to find out if this form suits you contact us.

We are affiliated to the Stonewater Zen Group in Liverpool, UK, which is a part of the larger lineage, White Plum Asangha, established by Roshi Taizan Maezumi in Los Angeles in the 1970s.

On the page  "Convenors and Teachers" you can read more about our background and about the history of Stonewater Zen in Liverpool. "First time" explains the simple programme for our meditation evenings, which we organise every second Wednesdays. We also explain how you can get simple meditation instructions if you feel you need it. "Time", "Place" and "Contact" are self-explanatory!

Get in touch if you want to hear more about the Group, and/or want to sit with us! We speak both Norwegian and English.